Daniel Baradziej

Daniel Baradziej – Absolwent Wydziału Zarządzania UŁ. Swoją przygodę z marketingiem zaczynał od koła naukowego MarkeTEAM. Aktualnie rozwija skrzydła w Brand24, gdzie pomaga klientom poznawać wartość monitoringu Internetu. Po godzinach organizuje Czwartkowe Spotkania Social Media w Łodzi. Prywatnie wielbiciel podróży, gier planszowych oraz dwóch różnych skarpet.